Aygo Yaris Auris C-HR Corolla RAV4 Land Cruiser Hilux Proace Přehled
 
Pomoc v nouzi zdarma 24 hodin denně
Jako součást naší oddanosti zákazníkům Vám s potěšením
nabízíme služby Toyota Eurocare.

Kontakt na Eurocare:
Vozidla                           z ČR                      ze zahraničí
Toyota                            800 135 246         +420 221 586 622
Prius                               800 101 007         +420 221 586 626


DEFINICE POJMŮ

A. Rozsah nároku na asistenční služby Toyota Eurocare:

Do programu Toyota Eurocare jsou zařazena všechna vozidla Toyota, oficiálně dovezená společností Toyota Motor Czech, spol. s r.o., prodaná na území ČR a SR prostřednictvím autorizovaných partnerů Toyota a mající platnou záruku výrobce.

Nárok na čerpání služeb bezplatné asistence vzniká pouze za předpokladu kontaktování centrály Toyota Eurocare bezprostředně po vzniku incidentů popsaných níže. Především se tím rozumí, že dříve než klient započne jakkoliv řešit událost na svém vozidle, musí kontaktovat linku Toyota Eurocare za účelem schválení / vyhledání dodavatele technické pomoci či služeb.
Nárok na asistenční služby mají řidič vozidla a osoby přepravované ve vozidle v době vzniku události (v souladu s platnými předpisy a v souladu s technickým průkazem vozidla). Služby se nevztahují na osoby přepravované ve vozidle za úplatu a na stopaře.

B. Bezplatná asistenční služba Toyota Eurocare je poskytována v případě těchto incidentů:

Porucha – poruchou se rozumí mechanická, elektrická nebo elektronická závada, v jejímž důsledku je vůz nepojízdný nebo nezpůsobilý k provozu (například pokud nesvítí levé potkávací světlo nebo ukazatele směru)

Nedostatek paliva v nádrži - asistenční služba zařídí dovoz paliva na místo, kde bylo vozidlo řidičem odstaveno. Cena dovezeného paliva bude uhrazena klientem / uživatelem vozidla.
Vybití baterie - asistenční služba zařídí příjezd asistenčního vozidla, které provede start vozidla přes startovací kabely nebo v případě nutnosti odtah do nejbližšího autorizovaného servisu Toyota.

Defekt pneumatiky - asistenční služba zařídí příjezd asistenčního vozidla. Technik provede výměnu pneumatiky za rezervu. V případě, že klient nemá rezervu nebo defekt nelze opravit opravnou sadou, bude vozidlo odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu Toyota. Opravu pneumatiky v servise a cenu nové pneumatiky (pokud je nutno ji vyměnit) hradí klient / uživatel vozidla.
Odemknutí vozidla pří ztrátě či zabouchnutí klíčů ve vozidle - asistenční služba zařídí příjezd asistenčního vozidla. Technik provede odemčení vozidla. Cenu dílů tímto zákrokem poškozených nebo cenu dovezených náhradních klíčů hradí klient / uživatel vozidla.

Službu Toyota Eurocare můžete kontaktovat i v případě dalších potíží s Vaším vozem, které nejsou kryty tímto programem Toyota Eurocare (nehoda, poškození v důsledku vandalismu, odcizení vozidla). I v těchto situacích Vám zkušení operátoři vždy poradí a doporučí ten nejvhodnější postup řešení Vaší situace.
C. Definice místa bydliště klienta / uživatele vozu
Pokud je vozidlo registrováno na fyzickou osobu, pak je za bydliště považována adresa trvalého bydliště klienta / řidiče vozu v době incidentu. Pokud bude majitel vozu spolujezdcem ve vozidle, tak se asistence primárně vztahuje na jeho osobu a za bydliště je pak bráno trvalé bydliště majitele vozu jako spolujezdce.

Pokud je vozidlo registrované na právnickou osobu (firemní vozidlo), pak je za bydliště považováno sídlo společnosti uvedené v technickém průkazu.
 
  V místě bydliště Nad 50 km   V zahraničí  
Silniční asistence X X X
Odtahová služba X X X
Zprávy a poradenství X X X
Vyzvednutí opraveného vozu   X X
Hotel   X X
Náhradní vůz   X X
Náhradní doprava   X X
Náhradní řidič     X
Repatriace     X
Dodání náhradních dílů     X


SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ
 

Silniční asistence
Odtahová služba
Zprávy a poradenství


SLUŽBY POSKYTOVANÉ DÁLE NEŽ 50 km OD MÍSTA BYDLIŠTĚ

Pokud porucha nastane dále než 50 km od místa bydliště a pokud nelze opravit Vaše vozidlo týž den, můžete čerpat dále uvedené služby. Služby Hotel, Náhradní vůz a Náhradní doprava nelze vzájemně kombinovat. Službu Vyzvednutí opraveného vozu nelze kombinovat se službou Hotel.

 

Vyzvednutí opraveného vozidla

Hotel
Náhradní vozidlo

Náhradní doprava


SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ZAHRANIČÍ
 

Náhradní řidičRepatriace


Dodání náhradních dílů